Patlamadan Korunma Yöntemleri

canakkalede_patlama_h10181

Patlamadan Korunma Yöntemleri

Medya organlarında neredeyse her gün bir işyerinde oluşan patlama veya yangın haberlerini görmekteyiz. Bu gerçekleşen patlama ve yangınlar işyerlerinde üretimin neredeyse tamamen durmasına, çalışanların işini yitirmesine neden olmaktadır. Maalesef bazenleri de patlama ve yangın olduğu işyerlerinde çalışanların hayatını yitirmesine neden olmaktadır. Ve bu olay tamamen ve önemli bir ülke sorunudur.  Bunun için İSG mevzuatın da işyerinde olası bir patlamanın ya da yangının önüne geçebilmek adına ciddi düzenlemeler yapılmıştır. 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik ile 6331 sayılı yasa kapsamında olan ve herhangi bir bölümünde patlama olasılığı bulunan işyerlerinde “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlanması zorunlu hale gelmiştir.