İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı
İşçi sağlığı ve İş güvenliği kanunu kapsamında iş yerlerinin tehlike sınıflarına uygun olarak iş güvenliği uzmanı çalıştırması zorunludur. Az tehlikeli iş yerlerinde C sınıfı iş güvenliği uzmanı, Tehlikeli iş yerleri için B sınıfı iş güvenliği uzmanı, Çok Tehlikeli iş yerleri için ise A sınıfı iş güvenliği uzmanı çalıştırılması zorunludur. General OSGB İş yerinizin tehlike sınıflarına uygun tecrübeli İş güvenliği uzmanları ile sizlere hizmet vermektedir. İş Güvenliği Uzmanının Görevleri Nelerdir? – İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek – Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak – İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek – Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek – Yıllık Çalışma Planı hazırlamak -Sağlık ve Güvenlik işaretleri hakkında yönlendirmek – Eğitim Planı hazırlamak -Kimyasal risk etmenleri hakkında çalışanları bilgilendirmek – İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak -Çalışma ortamını gözetlemek ve işverene bilgi vermek ve iş güvenliği ile ilgili olarak tavsiyelerde bulunmak – Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak -Yıllık çalışma programına uygun gerekli iş programının takibini yapmak – Risk Değerlendirmesi yapmak – Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak – Acil Durum Planı hazırlamak – Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak – Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak – Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek – İç Yönetmelik hazırlamak – Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek – İş İzni Prosedürü hazırlamak – İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek – Çalışma talimatları hazırlamak – Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek – İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak – Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek – İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek – Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek İş güvenliği konusunda destek almak ve profesyonel ekibimizle çalışmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.