İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Egitimm

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
15 Mayıs Çarşamba Günü Resmi Gazetede yayımlanan 28648 Sayılı “Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çalışan sayılarına ve tehlike sınıflarına bakılmaksızın istisnasız her şirkete İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusunda çalışanlarına eğitim verilmesi ve bu eğitimin belgelendirilmesi zorunluluğunu getirmiştir. Bu yönetmeliğe göre, şirketler çalışanlarına vermek zorunda oldukları eğitim hizmetlerini kendi bünyelerinde çalıştırdıkları bir iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekiminden veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden (OSGB) almak zorundadırlar. Herhangi bir OSGB’ye bağlı çalışmayan iş güvenliği uzmanı veya iş yeri hekimlerinin verdikleri İSG eğitimler geçersiz olup müfettişler tarafından yapılan teftişlerde bu belgelendirmeler kabul görmemekte ve bu yüzden şirketler çalışan başına 1000 TL tutarında cezalarla karşı karşıya kalmaktadırlar.

Yönetmelikte İSG eğitiminin kim veya hangi kurumlar tarafından verilebileceği ile ilgili “Eğitimin Verilmesi ve Belgelendirilmesi” başlıklı dördüncü bölümü şu şekildedir;

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri;

  • İş yerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile iş yeri hekimleri tarafından,
  • İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından, eğiticilerin Ek-1’deki eğitim programında yer alan konulara göre uzmanlık alanları dikkate alınarak belirlenmesi kaydıyla verilir.