İş Yeri Hekimliği

doktorka

İş yeri Hekimliği
İş yeri hekimliği, İş Sağlığı ve Güvenlik (İSG) hizmetlerinde görevlendirilen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı(ÇSGB) tarafından belgelendirilmiş hekimlere iş yeri hekimi denir.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından yetkilendirilerek aynı zamanda Eğitim Kurumları’ndan eğitim aldıktan sonra Bakanlığın yapacağı sınavdan başarılı olanlar İşyeri hekimliği sertifikasını almaya hak kazanırlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından sertifikalar kişilere teslim edilecektir. Geçerli sertifikalar alındıkları tarih itibariyle 7 yıl süreyle geçerlidir.

İş Yeri Hekimliğin Görevleri

  • İşverene iş sağlığı konusunda rehberlik etmek
  • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
  • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
  • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
  • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak